Daveiga

Produción Responsable

Quen somos

A sociedade Lugar da Veiga SLL nace en xaneiro de 2005 para poñer en marcha o proxecto empresarial “DAVEIGA produción responsable ®”. Durante este primeiro ano centrámonos no desenvolvemento do produto, presentando en xuño de 2006 unha nova categoría de produto, as galletas/ tostas de pan seco, no mercado, baixo a marca Galletas Mariñeiras ®

No ano 2005, empezamos cun obradoiro, situado no municipio de Chantada, provincia de Lugo, cunha superficie inicial de de 1.100 m² cunha capacidade de produción ata 2.500 kg de galleta por día.
No ano 2017 ampliamos as instalacións duplicando o obrador ate 2.200 m² e ampliando a capacidade de produción ate 4.500 kg de galleta/ día.
A principios do ano 2023, puxemos en marcha unha nova planta de produción, situada tamén en Chantada a cal nos permitiu ampliar a capacidade de produción ate os 15.000kg de galleta por día.

Produción Responsable

Incorporamos o concepto de ”responsabilidade” ao mundo empresarial con especial incidencia nos seguintes ámbitos:
CALIDADE E SEGURIDADE ALIMENTARIA
Apostamos pola utilización de materias primas naturais e de calidade, rexeitando a utilización de materias primas manipuladas xeneticamente así como a utilización de aditivos, saborizantes e conservantes artificiais.
ECONOMÍA SOCIAL
Trátase dun proxecto empresarial controlado e participado polos/as traballadores/as e comprometido co desenvolvemento local e a economía social. Coa prioridade absoluta á contratación estable e condicións do posto de traballo.
COMPROMISO CO MEDIO E O DESENVOLVEMENTO LOCAL
O noso compromiso socioeconómico e ambiental está baseado no aproveitamento sostible dos recursos locais. Trátase dun proxecto respectuoso co medio, intensivo en man de obra e a preferencia por materias primas procedentes ou transformadas no noso ámbito máis próximo.
PREZO XUSTO
As marxes de rendibilidade que se aplican son moi razoables. O prezo establécese fundamentalmente co obxectivo de manter a viabilidade do proxecto, garantindo unhas condicións de traballo dignas.