Desenvolvemento ambiental

Unha das liñas fundamentais nas que se sustentou o proxecto de Daveiga estivo marcada polo respecto cara o Medioambiente e por un forte compromiso co Desenvolvemento Sostible,  apostando por un modelo de produción intensivo en traballo que xera valor engadido.

 

MEDIDAS EN MATERIA DE RESIDUOS

Compactadora

compactadora_montaxe2
Con esta compactadora optimizamos a reciclaxe dos residuos máis voluminosos como son o papel, o cartón e o plástico.

Residuo Orgánico Cero

 

piensoweb
Fomentamos a economía circular co obxectivo de obter o Residuo Orgánico Cero. Aquelas galletas que non pasan o control de calidade ou a masa sobrante que non pode aproveitarse no proceso produtivo, cédense como materia prima para piensos a explotacións ganadeiras da zona.

Reciclaxe

reciclaxe
Implantamos un programa de reciclaxe en todas as áreas das instalacións.

MEDIDAS ENERXÉTICAS

Fontes de Enerxía Renovables

Placas-solares-Foto-da-web
Empregamos fontes de enerxía renovable gracias aos paneis solares fotovoltaicos que temos instalados.

Punto de carga para coches eléctricos

Carga-coche-eléctrico_montaje
Fomentamos a adquisición de coches con motor eléctrico e instalamos puntos de carga para baterías de uso gratuíto a disposición dos traballadores e traballadoras.

Uso de tubos LED

leds
Substituimos os fluorescentes por tubos LED no 90% das instalacións.

ENVASES MÁIS SOSTIBLES

Reducción de plásticos

NOPLASTICS-1
Contamos cun proxecto para substituír os actuais envases de plástico das nosas galletas por envases compostables (INNOVAPEME 19).

Material FSC

FSC
Usamos material FSC en máis do 95% do cartón que consumimos.

Redución tamaños

envases-1
Reducimos o tamaño dos estoxos de 100gr.  e dos seus envases secundarios (caixas) para optimizar o seu transporte.

MEDIDAS EN MATERIA DE VERTIDOS E EMISIÓNS

Depuradora

depuradoramontaxe-1
Instalamos unha depuradora de aguas residuais.

Coche compartido

coche-compartido
Fomentamos o uso do coche compartido entre os nosos traballadores/as.

Materias primas da contorna

galicia
Apostamos, na medida do posible, por materias primas producidas ou transformadas na contorna máis próxima.